Велд Висша Лига Пловдив (Футбол 9)


1 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
SS - Kilnockie FC
Дърварите - Карамба
BG TEAM FC - ФК Балони
fc каменица - Звезделин
Каменица - Каменица

2 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Kilnockie FC - Дърварите
Карамба - fc каменица
ФК Балони - Каменица
Звезделин - Звезделин
BG TEAM FC - SS

3 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
22-04-2023 / BG TEAM FC - Kilnockie FC
-
Звезделин - Карамба
ФК Балони - ФК Балони
SS - Каменица
Дърварите - fc каменица

4 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Kilnockie FC - fc каменица
Карамба - Карамба
ФК Балони - SS
Звезделин - Дърварите
Каменица - BG TEAM FC

5 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Каменица - Kilnockie FC
Дърварите - Карамба
BG TEAM FC - ФК Балони
fc каменица - Звезделин
SS - SS

6 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Kilnockie FC - Звезделин
Карамба - fc каменица
ФК Балони - Каменица
BG TEAM FC - SS
Дърварите - Дърварите

7 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК Балони - Kilnockie FC
Звезделин - Карамба
SS - Каменица
Дърварите - fc каменица
BG TEAM FC - BG TEAM FC

8 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Kilnockie FC - Карамба
ФК Балони - SS
Звезделин - Дърварите
Каменица - BG TEAM FC
fc каменица - fc каменица

9 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
SS - Kilnockie FC
Дърварите - Карамба
BG TEAM FC - ФК Балони
fc каменица - Звезделин
Каменица - Каменица

10 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Kilnockie FC - Дърварите
Карамба - fc каменица
ФК Балони - Каменица
Звезделин - Звезделин
BG TEAM FC - SS

11 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
22-04-2023 / BG TEAM FC - Kilnockie FC
-
Звезделин - Карамба
ФК Балони - ФК Балони
SS - Каменица
Дърварите - fc каменица

12 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Kilnockie FC - fc каменица
Карамба - Карамба
ФК Балони - SS
Звезделин - Дърварите
Каменица - BG TEAM FC

13 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Каменица - Kilnockie FC
Дърварите - Карамба
BG TEAM FC - ФК Балони
fc каменица - Звезделин
SS - SS

14 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Kilnockie FC - Звезделин
Карамба - fc каменица
ФК Балони - Каменица
BG TEAM FC - SS
Дърварите - Дърварите

15 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК Балони - Kilnockie FC
Звезделин - Карамба
SS - Каменица
Дърварите - fc каменица
BG TEAM FC - BG TEAM FC

16 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Kilnockie FC - Карамба
ФК Балони - SS
Звезделин - Дърварите
Каменица - BG TEAM FC
fc каменица - fc каменица