Премиум Лига Бургас Мъже (Сезон Есен 2016)


1 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
31-12-1969 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК БСФЛ
4-7
21:00 22-09-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК Виктори
2-5
21:00 21-09-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК Аматьори
0-15
21:00 23-09-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-0
21:58 20-09-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - F.C. BEER INC.
2-9
18:00 25-09-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
3-10

2 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
21:00 29-09-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК БСФЛ -
5-10
21:00 28-09-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Виктори -
4-5
21:00 04-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Аматьори -
16-0
-
F.C. BEER INC. -
18:00 02-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
0-5

3 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
21:00 06-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК БСФЛ
0-5
19:00 09-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК Виктори
3-6
06-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК Аматьори
2-10
21:00 05-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 F.C. BEER INC. -
9-0
21:00 15-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-0
31-12-1969 / Спортен клуб Диалог 359 -
4-0

4 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
31-12-1969 / Спортен клуб Диалог 359 ФК БСФЛ -
4-3
21:00 13-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Виктори - F.C. BEER INC.
5-3
17-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Аматьори -
2-1
19:00 16-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
4-13
21:00 07-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-7
20:00 11-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-0

5 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
21:00 18-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК БСФЛ
5-16
21:00 20-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Аматьори - ФК Виктори
1-5
20:00 24-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
4-5
21:59 19-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - F.C. BEER INC.
5-1
21:00 16-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
0-5
19 23-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
2-3

6 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
20:00 28-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК БСФЛ -
10-2
21:00 28-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Виктори -
5-0
21:00 26-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Аматьори -
10-1
21:00 24-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-0
F.C. BEER INC. -
21:00 30-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-0

7 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
20:00 04-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК БСФЛ
1-5
21:00 31-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК Виктори
0-5
21 01-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК Аматьори
9-16
20:00 16-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
0-5
- F.C. BEER INC.
21:00 31-10-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
4-10

8 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
21:00 10-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК БСФЛ - F.C. BEER INC.
6-2
20:00 12-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Виктори -
5-0
21:00 11-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Аматьори -
12-4
18:00 13-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
10-4
20:00 11-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-7
20:00 07-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
0-5

9 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
21:00 16-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК БСФЛ
4-2
20:00 18-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК Виктори
2-7
15-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 F.C. BEER INC. - ФК Аматьори
2-1
-
20:00 20-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-0
15-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
0-5

10 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
21:00 22-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК БСФЛ - ФК Аматьори
1-6
20:00 24-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Виктори -
5-3
F.C. BEER INC. -
20:00 05-12-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
0-5
20:00 21-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
5-0
20:00 22-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
0-5

11 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
21:00 08-12-2016 / Спортен клуб Диалог 359 ФК Виктори - ФК БСФЛ
4-7
20:00 09-12-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - ФК Аматьори
7-16
-
00:00 29-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 - F.C. BEER INC.
0-5
-
00:00 29-11-2016 / Спортен клуб Диалог 359 -
0-5

12 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК БСФЛ -
ФК Виктори -
ФК Аматьори -
-
F.C. BEER INC. -
-

13 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
- ФК БСФЛ
- ФК Виктори
- ФК Аматьори
-
- F.C. BEER INC.
-

14 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК БСФЛ -
ФК Виктори -
ФК Аматьори -
- F.C. BEER INC.
-
-

15 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
- ФК БСФЛ
F.C. BEER INC. - ФК Виктори
- ФК Аматьори
-
-
-

16 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК БСФЛ -
ФК Виктори - ФК Аматьори
-
F.C. BEER INC. -
-
-

17 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
- ФК БСФЛ
- ФК Виктори
- ФК Аматьори
-
- F.C. BEER INC.
-

18 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК БСФЛ -
ФК Виктори -
ФК Аматьори -
-
F.C. BEER INC. -
-

19 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
F.C. BEER INC. - ФК БСФЛ
- ФК Виктори
- ФК Аматьори
-
-
-

20 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК БСФЛ -
ФК Виктори -
ФК Аматьори - F.C. BEER INC.
-
-
-

21 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК Аматьори - ФК БСФЛ
- ФК Виктори
- F.C. BEER INC.
-
-
-

22 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ФК БСФЛ - ФК Виктори
ФК Аматьори -
-
F.C. BEER INC. -
-
-