Club 33 Cup - София Мъже (Сезон Пролет-Лято 2017)


1 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Шаманите - Cosa Nostra
ФК Греда - Баливура
Бохем свалячите - Supernova
Палермо - The Green Devils
ЛХ7 - Юнгите
Wyscout - Royal Аthletics
Сър Стенли Ройс - Белия балет
Dianabad United - МитичниО
2=1? - БКП
Младежите - ФК Пустиняци
Лютеница - Форфар атлетик
IKONITE - Bako Football Union
Carnivora - Нашият отбор
BAM BAM Vision - TSUNAMI
Мъжкарите - Мъжкарите
Cosa Nostra - Младите надежди

2 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Cosa Nostra
Баливура - Палермо
Supernova - ЛХ7
The Green Devils - Wyscout
Юнгите - Сър Стенли Ройс
Royal Аthletics - Dianabad United
Белия балет - 2=1?
МитичниО - Младежите
БКП - Лютеница
ФК Пустиняци - IKONITE
Форфар атлетик - Carnivora
Bako Football Union - BAM BAM Vision
Нашият отбор - Шаманите
TSUNAMI - Мъжкарите
Бохем свалячите - Младите надежди
ФК Греда - Cosa Nostra

3 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Нашият отбор - Cosa Nostra
Wyscout - Баливура
Сър Стенли Ройс - Supernova
Dianabad United - The Green Devils
2=1? - Юнгите
Младежите - Royal Аthletics
Лютеница - Белия балет
IKONITE - МитичниО
Carnivora - БКП
BAM BAM Vision - ФК Пустиняци
Шаманите - Форфар атлетик
Мъжкарите - Bako Football Union
TSUNAMI - TSUNAMI
Младите надежди - ЛХ7
ФК Греда - Палермо
Cosa Nostra - Бохем свалячите

4 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Форфар атлетик
Баливура - Dianabad United
Supernova - 2=1?
The Green Devils - Младежите
Юнгите - Лютеница
Royal Аthletics - IKONITE
Белия балет - Carnivora
МитичниО - BAM BAM Vision
БКП - Шаманите
ФК Пустиняци - Мъжкарите
Bako Football Union - TSUNAMI
Нашият отбор - Нашият отбор
Сър Стенли Ройс - Младите надежди
Wyscout - ФК Греда
ЛХ7 - Бохем свалячите
Палермо - Cosa Nostra

5 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
БКП - Cosa Nostra
Младежите - Баливура
Лютеница - Supernova
IKONITE - The Green Devils
Carnivora - Юнгите
BAM BAM Vision - Royal Аthletics
Шаманите - Белия балет
Мъжкарите - МитичниО
TSUNAMI - ФК Пустиняци
Нашият отбор - Форфар атлетик
Bako Football Union - Bako Football Union
Младите надежди - 2=1?
ФК Греда - Dianabad United
Бохем свалячите - Сър Стенли Ройс
Палермо - Wyscout
Cosa Nostra - ЛХ7

6 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Белия балет
Баливура - IKONITE
Supernova - Carnivora
The Green Devils - BAM BAM Vision
Юнгите - Шаманите
Royal Аthletics - Мъжкарите
МитичниО - TSUNAMI
БКП - Нашият отбор
ФК Пустиняци - Bako Football Union
Форфар атлетик - Форфар атлетик
Лютеница - Младите надежди
Младежите - ФК Греда
2=1? - Бохем свалячите
Dianabad United - Палермо
Сър Стенли Ройс - ЛХ7
Wyscout - Cosa Nostra

7 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Юнгите - Cosa Nostra
BAM BAM Vision - Баливура
Шаманите - Supernova
Мъжкарите - The Green Devils
TSUNAMI - Royal Аthletics
Нашият отбор - Белия балет
Bako Football Union - МитичниО
Форфар атлетик - БКП
ФК Пустиняци - ФК Пустиняци
Младите надежди - Carnivora
ФК Греда - IKONITE
Бохем свалячите - Лютеница
Палермо - Младежите
ЛХ7 - 2=1?
Wyscout - Dianabad United
Cosa Nostra - Сър Стенли Ройс

8 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Supernova
Баливура - Мъжкарите
The Green Devils - TSUNAMI
Юнгите - Нашият отбор
Royal Аthletics - Bako Football Union
Белия балет - Форфар атлетик
МитичниО - ФК Пустиняци
БКП - БКП
Шаманите - Младите надежди
BAM BAM Vision - ФК Греда
Carnivora - Бохем свалячите
IKONITE - Палермо
Лютеница - ЛХ7
Младежите - Wyscout
2=1? - Сър Стенли Ройс
Dianabad United - Cosa Nostra

9 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Младите надежди - Cosa Nostra
TSUNAMI - Баливура
Нашият отбор - Supernova
Bako Football Union - The Green Devils
Форфар атлетик - Юнгите
ФК Пустиняци - Royal Аthletics
БКП - Белия балет
МитичниО - МитичниО
ФК Греда - Мъжкарите
Бохем свалячите - Шаманите
Палермо - BAM BAM Vision
ЛХ7 - Carnivora
Wyscout - IKONITE
Сър Стенли Ройс - Лютеница
Dianabad United - Младежите
Cosa Nostra - 2=1?

10 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Бохем свалячите
Баливура - Bako Football Union
Supernova - Форфар атлетик
The Green Devils - ФК Пустиняци
Юнгите - БКП
Royal Аthletics - МитичниО
Белия балет - Белия балет
Нашият отбор - Младите надежди
TSUNAMI - ФК Греда
Мъжкарите - Палермо
Шаманите - ЛХ7
BAM BAM Vision - Wyscout
Carnivora - Сър Стенли Ройс
IKONITE - Dianabad United
Лютеница - 2=1?
Младежите - Cosa Nostra

11 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ЛХ7 - Cosa Nostra
ФК Пустиняци - Баливура
БКП - Supernova
МитичниО - The Green Devils
Белия балет - Юнгите
Royal Аthletics - Royal Аthletics
Младите надежди - Форфар атлетик
ФК Греда - Bako Football Union
Бохем свалячите - Нашият отбор
Палермо - TSUNAMI
Wyscout - Мъжкарите
Сър Стенли Ройс - Шаманите
Dianabad United - BAM BAM Vision
2=1? - Carnivora
Младежите - IKONITE
Cosa Nostra - Лютеница

12 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Сър Стенли Ройс
Баливура - МитичниО
Supernova - Белия балет
The Green Devils - Royal Аthletics
Юнгите - Юнгите
БКП - Младите надежди
ФК Пустиняци - ФК Греда
Форфар атлетик - Бохем свалячите
Bako Football Union - Палермо
Нашият отбор - ЛХ7
TSUNAMI - Wyscout
Мъжкарите - Dianabad United
Шаманите - 2=1?
BAM BAM Vision - Младежите
Carnivora - Лютеница
IKONITE - Cosa Nostra

13 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
2=1? - Cosa Nostra
Royal Аthletics - Баливура
Юнгите - Supernova
The Green Devils - The Green Devils
Младите надежди - Белия балет
ФК Греда - МитичниО
Бохем свалячите - БКП
Палермо - ФК Пустиняци
ЛХ7 - Форфар атлетик
Wyscout - Bako Football Union
Сър Стенли Ройс - Нашият отбор
Dianabad United - TSUNAMI
Младежите - Мъжкарите
Лютеница - Шаманите
IKONITE - BAM BAM Vision
Cosa Nostra - Carnivora

14 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Лютеница
Баливура - The Green Devils
Supernova - Supernova
Юнгите - Младите надежди
Royal Аthletics - ФК Греда
Белия балет - Бохем свалячите
МитичниО - Палермо
БКП - ЛХ7
ФК Пустиняци - Wyscout
Форфар атлетик - Сър Стенли Ройс
Bako Football Union - Dianabad United
Нашият отбор - 2=1?
TSUNAMI - Младежите
Мъжкарите - IKONITE
Шаманите - Carnivora
BAM BAM Vision - Cosa Nostra

15 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Carnivora - Cosa Nostra
Баливура - Баливура
Младите надежди - Supernova
ФК Греда - The Green Devils
Бохем свалячите - Юнгите
Палермо - Royal Аthletics
ЛХ7 - Белия балет
Wyscout - МитичниО
Сър Стенли Ройс - БКП
Dianabad United - ФК Пустиняци
2=1? - Форфар атлетик
Младежите - Bako Football Union
Лютеница - Нашият отбор
IKONITE - TSUNAMI
BAM BAM Vision - Мъжкарите
Cosa Nostra - Шаманите

16 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Шаманите
Баливура - ФК Греда
Supernova - Бохем свалячите
The Green Devils - Палермо
Юнгите - ЛХ7
Royal Аthletics - Wyscout
Белия балет - Сър Стенли Ройс
МитичниО - Dianabad United
БКП - 2=1?
ФК Пустиняци - Младежите
Форфар атлетик - Лютеница
Bako Football Union - IKONITE
Нашият отбор - Carnivora
TSUNAMI - BAM BAM Vision
Мъжкарите - Cosa Nostra
Младите надежди - Младите надежди

17 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Cosa Nostra
Палермо - Баливура
ЛХ7 - Supernova
Wyscout - The Green Devils
Сър Стенли Ройс - Юнгите
Dianabad United - Royal Аthletics
2=1? - Белия балет
Младежите - МитичниО
Лютеница - БКП
IKONITE - ФК Пустиняци
Carnivora - Форфар атлетик
BAM BAM Vision - Bako Football Union
Шаманите - Нашият отбор
Мъжкарите - TSUNAMI
Младите надежди - Бохем свалячите
ФК Греда - ФК Греда

18 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Нашият отбор
Баливура - Wyscout
Supernova - Сър Стенли Ройс
The Green Devils - Dianabad United
Юнгите - 2=1?
Royal Аthletics - Младежите
Белия балет - Лютеница
МитичниО - IKONITE
БКП - Carnivora
ФК Пустиняци - BAM BAM Vision
Форфар атлетик - Шаманите
Bako Football Union - Мъжкарите
TSUNAMI - Cosa Nostra
ЛХ7 - Младите надежди
Палермо - ФК Греда
Бохем свалячите - Бохем свалячите

19 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Форфар атлетик - Cosa Nostra
Dianabad United - Баливура
2=1? - Supernova
Младежите - The Green Devils
Лютеница - Юнгите
IKONITE - Royal Аthletics
Carnivora - Белия балет
BAM BAM Vision - МитичниО
Шаманите - БКП
Мъжкарите - ФК Пустиняци
TSUNAMI - Bako Football Union
Cosa Nostra - Нашият отбор
Младите надежди - Сър Стенли Ройс
ФК Греда - Wyscout
Бохем свалячите - ЛХ7
Палермо - Палермо

20 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - БКП
Баливура - Младежите
Supernova - Лютеница
The Green Devils - IKONITE
Юнгите - Carnivora
Royal Аthletics - BAM BAM Vision
Белия балет - Шаманите
МитичниО - Мъжкарите
ФК Пустиняци - TSUNAMI
Форфар атлетик - Нашият отбор
Bako Football Union - Cosa Nostra
2=1? - Младите надежди
Dianabad United - ФК Греда
Сър Стенли Ройс - Бохем свалячите
Wyscout - Палермо
ЛХ7 - ЛХ7

21 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Белия балет - Cosa Nostra
IKONITE - Баливура
Carnivora - Supernova
BAM BAM Vision - The Green Devils
Шаманите - Юнгите
Мъжкарите - Royal Аthletics
TSUNAMI - МитичниО
Нашият отбор - БКП
Bako Football Union - ФК Пустиняци
Cosa Nostra - Форфар атлетик
Младите надежди - Лютеница
ФК Греда - Младежите
Бохем свалячите - 2=1?
Палермо - Dianabad United
ЛХ7 - Сър Стенли Ройс
Wyscout - Wyscout

22 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Юнгите
Баливура - BAM BAM Vision
Supernova - Шаманите
The Green Devils - Мъжкарите
Royal Аthletics - TSUNAMI
Белия балет - Нашият отбор
МитичниО - Bako Football Union
БКП - Форфар атлетик
ФК Пустиняци - Cosa Nostra
Carnivora - Младите надежди
IKONITE - ФК Греда
Лютеница - Бохем свалячите
Младежите - Палермо
2=1? - ЛХ7
Dianabad United - Wyscout
Сър Стенли Ройс - Сър Стенли Ройс

23 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Supernova - Cosa Nostra
Мъжкарите - Баливура
TSUNAMI - The Green Devils
Нашият отбор - Юнгите
Bako Football Union - Royal Аthletics
Форфар атлетик - Белия балет
ФК Пустиняци - МитичниО
Cosa Nostra - БКП
Младите надежди - Шаманите
ФК Греда - BAM BAM Vision
Бохем свалячите - Carnivora
Палермо - IKONITE
ЛХ7 - Лютеница
Wyscout - Младежите
Сър Стенли Ройс - 2=1?
Dianabad United - Dianabad United

24 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Младите надежди
Баливура - TSUNAMI
Supernova - Нашият отбор
The Green Devils - Bako Football Union
Юнгите - Форфар атлетик
Royal Аthletics - ФК Пустиняци
Белия балет - БКП
МитичниО - Cosa Nostra
Мъжкарите - ФК Греда
Шаманите - Бохем свалячите
BAM BAM Vision - Палермо
Carnivora - ЛХ7
IKONITE - Wyscout
Лютеница - Сър Стенли Ройс
Младежите - Dianabad United
2=1? - 2=1?

25 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Бохем свалячите - Cosa Nostra
Bako Football Union - Баливура
Форфар атлетик - Supernova
ФК Пустиняци - The Green Devils
БКП - Юнгите
МитичниО - Royal Аthletics
Cosa Nostra - Белия балет
Младите надежди - Нашият отбор
ФК Греда - TSUNAMI
Палермо - Мъжкарите
ЛХ7 - Шаманите
Wyscout - BAM BAM Vision
Сър Стенли Ройс - Carnivora
Dianabad United - IKONITE
2=1? - Лютеница
Младежите - Младежите

26 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - ЛХ7
Баливура - ФК Пустиняци
Supernova - БКП
The Green Devils - МитичниО
Юнгите - Белия балет
Royal Аthletics - Cosa Nostra
Форфар атлетик - Младите надежди
Bako Football Union - ФК Греда
Нашият отбор - Бохем свалячите
TSUNAMI - Палермо
Мъжкарите - Wyscout
Шаманите - Сър Стенли Ройс
BAM BAM Vision - Dianabad United
Carnivora - 2=1?
IKONITE - Младежите
Лютеница - Лютеница

27 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Сър Стенли Ройс - Cosa Nostra
МитичниО - Баливура
Белия балет - Supernova
Royal Аthletics - The Green Devils
Cosa Nostra - Юнгите
Младите надежди - БКП
ФК Греда - ФК Пустиняци
Бохем свалячите - Форфар атлетик
Палермо - Bako Football Union
ЛХ7 - Нашият отбор
Wyscout - TSUNAMI
Dianabad United - Мъжкарите
2=1? - Шаманите
Младежите - BAM BAM Vision
Лютеница - Carnivora
IKONITE - IKONITE

28 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - 2=1?
Баливура - Royal Аthletics
Supernova - Юнгите
The Green Devils - Cosa Nostra
Белия балет - Младите надежди
МитичниО - ФК Греда
БКП - Бохем свалячите
ФК Пустиняци - Палермо
Форфар атлетик - ЛХ7
Bako Football Union - Wyscout
Нашият отбор - Сър Стенли Ройс
TSUNAMI - Dianabad United
Мъжкарите - Младежите
Шаманите - Лютеница
BAM BAM Vision - IKONITE
Carnivora - Carnivora

29 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Лютеница - Cosa Nostra
The Green Devils - Баливура
Cosa Nostra - Supernova
Младите надежди - Юнгите
ФК Греда - Royal Аthletics
Бохем свалячите - Белия балет
Палермо - МитичниО
ЛХ7 - БКП
Wyscout - ФК Пустиняци
Сър Стенли Ройс - Форфар атлетик
Dianabad United - Bako Football Union
2=1? - Нашият отбор
Младежите - TSUNAMI
IKONITE - Мъжкарите
Carnivora - Шаманите
BAM BAM Vision - BAM BAM Vision

30 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Carnivora
Баливура - Cosa Nostra
Supernova - Младите надежди
The Green Devils - ФК Греда
Юнгите - Бохем свалячите
Royal Аthletics - Палермо
Белия балет - ЛХ7
МитичниО - Wyscout
БКП - Сър Стенли Ройс
ФК Пустиняци - Dianabad United
Форфар атлетик - 2=1?
Bako Football Union - Младежите
Нашият отбор - Лютеница
TSUNAMI - IKONITE
Мъжкарите - BAM BAM Vision
Шаманите - Шаманите

31 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Шаманите - Cosa Nostra
ФК Греда - Баливура
Бохем свалячите - Supernova
Палермо - The Green Devils
ЛХ7 - Юнгите
Wyscout - Royal Аthletics
Сър Стенли Ройс - Белия балет
Dianabad United - МитичниО
2=1? - БКП
Младежите - ФК Пустиняци
Лютеница - Форфар атлетик
IKONITE - Bako Football Union
Carnivora - Нашият отбор
BAM BAM Vision - TSUNAMI
Мъжкарите - Мъжкарите
Cosa Nostra - Младите надежди

32 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Cosa Nostra
Баливура - Палермо
Supernova - ЛХ7
The Green Devils - Wyscout
Юнгите - Сър Стенли Ройс
Royal Аthletics - Dianabad United
Белия балет - 2=1?
МитичниО - Младежите
БКП - Лютеница
ФК Пустиняци - IKONITE
Форфар атлетик - Carnivora
Bako Football Union - BAM BAM Vision
Нашият отбор - Шаманите
TSUNAMI - Мъжкарите
Бохем свалячите - Младите надежди
ФК Греда - Cosa Nostra

33 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Нашият отбор - Cosa Nostra
Wyscout - Баливура
Сър Стенли Ройс - Supernova
Dianabad United - The Green Devils
2=1? - Юнгите
Младежите - Royal Аthletics
Лютеница - Белия балет
IKONITE - МитичниО
Carnivora - БКП
BAM BAM Vision - ФК Пустиняци
Шаманите - Форфар атлетик
Мъжкарите - Bako Football Union
TSUNAMI - TSUNAMI
Младите надежди - ЛХ7
ФК Греда - Палермо
Cosa Nostra - Бохем свалячите

34 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Форфар атлетик
Баливура - Dianabad United
Supernova - 2=1?
The Green Devils - Младежите
Юнгите - Лютеница
Royal Аthletics - IKONITE
Белия балет - Carnivora
МитичниО - BAM BAM Vision
БКП - Шаманите
ФК Пустиняци - Мъжкарите
Bako Football Union - TSUNAMI
Нашият отбор - Нашият отбор
Сър Стенли Ройс - Младите надежди
Wyscout - ФК Греда
ЛХ7 - Бохем свалячите
Палермо - Cosa Nostra

35 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
БКП - Cosa Nostra
Младежите - Баливура
Лютеница - Supernova
IKONITE - The Green Devils
Carnivora - Юнгите
BAM BAM Vision - Royal Аthletics
Шаманите - Белия балет
Мъжкарите - МитичниО
TSUNAMI - ФК Пустиняци
Нашият отбор - Форфар атлетик
Bako Football Union - Bako Football Union
Младите надежди - 2=1?
ФК Греда - Dianabad United
Бохем свалячите - Сър Стенли Ройс
Палермо - Wyscout
Cosa Nostra - ЛХ7

36 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Белия балет
Баливура - IKONITE
Supernova - Carnivora
The Green Devils - BAM BAM Vision
Юнгите - Шаманите
Royal Аthletics - Мъжкарите
МитичниО - TSUNAMI
БКП - Нашият отбор
ФК Пустиняци - Bako Football Union
Форфар атлетик - Форфар атлетик
Лютеница - Младите надежди
Младежите - ФК Греда
2=1? - Бохем свалячите
Dianabad United - Палермо
Сър Стенли Ройс - ЛХ7
Wyscout - Cosa Nostra

37 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Юнгите - Cosa Nostra
BAM BAM Vision - Баливура
Шаманите - Supernova
Мъжкарите - The Green Devils
TSUNAMI - Royal Аthletics
Нашият отбор - Белия балет
Bako Football Union - МитичниО
Форфар атлетик - БКП
ФК Пустиняци - ФК Пустиняци
Младите надежди - Carnivora
ФК Греда - IKONITE
Бохем свалячите - Лютеница
Палермо - Младежите
ЛХ7 - 2=1?
Wyscout - Dianabad United
Cosa Nostra - Сър Стенли Ройс

38 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Supernova
Баливура - Мъжкарите
The Green Devils - TSUNAMI
Юнгите - Нашият отбор
Royal Аthletics - Bako Football Union
Белия балет - Форфар атлетик
МитичниО - ФК Пустиняци
БКП - БКП
Шаманите - Младите надежди
BAM BAM Vision - ФК Греда
Carnivora - Бохем свалячите
IKONITE - Палермо
Лютеница - ЛХ7
Младежите - Wyscout
2=1? - Сър Стенли Ройс
Dianabad United - Cosa Nostra

39 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Младите надежди - Cosa Nostra
TSUNAMI - Баливура
Нашият отбор - Supernova
Bako Football Union - The Green Devils
Форфар атлетик - Юнгите
ФК Пустиняци - Royal Аthletics
БКП - Белия балет
МитичниО - МитичниО
ФК Греда - Мъжкарите
Бохем свалячите - Шаманите
Палермо - BAM BAM Vision
ЛХ7 - Carnivora
Wyscout - IKONITE
Сър Стенли Ройс - Лютеница
Dianabad United - Младежите
Cosa Nostra - 2=1?

40 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Бохем свалячите
Баливура - Bako Football Union
Supernova - Форфар атлетик
The Green Devils - ФК Пустиняци
Юнгите - БКП
Royal Аthletics - МитичниО
Белия балет - Белия балет
Нашият отбор - Младите надежди
TSUNAMI - ФК Греда
Мъжкарите - Палермо
Шаманите - ЛХ7
BAM BAM Vision - Wyscout
Carnivora - Сър Стенли Ройс
IKONITE - Dianabad United
Лютеница - 2=1?
Младежите - Cosa Nostra

41 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
ЛХ7 - Cosa Nostra
ФК Пустиняци - Баливура
БКП - Supernova
МитичниО - The Green Devils
Белия балет - Юнгите
Royal Аthletics - Royal Аthletics
Младите надежди - Форфар атлетик
ФК Греда - Bako Football Union
Бохем свалячите - Нашият отбор
Палермо - TSUNAMI
Wyscout - Мъжкарите
Сър Стенли Ройс - Шаманите
Dianabad United - BAM BAM Vision
2=1? - Carnivora
Младежите - IKONITE
Cosa Nostra - Лютеница

42 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Сър Стенли Ройс
Баливура - МитичниО
Supernova - Белия балет
The Green Devils - Royal Аthletics
Юнгите - Юнгите
БКП - Младите надежди
ФК Пустиняци - ФК Греда
Форфар атлетик - Бохем свалячите
Bako Football Union - Палермо
Нашият отбор - ЛХ7
TSUNAMI - Wyscout
Мъжкарите - Dianabad United
Шаманите - 2=1?
BAM BAM Vision - Младежите
Carnivora - Лютеница
IKONITE - Cosa Nostra

43 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
2=1? - Cosa Nostra
Royal Аthletics - Баливура
Юнгите - Supernova
The Green Devils - The Green Devils
Младите надежди - Белия балет
ФК Греда - МитичниО
Бохем свалячите - БКП
Палермо - ФК Пустиняци
ЛХ7 - Форфар атлетик
Wyscout - Bako Football Union
Сър Стенли Ройс - Нашият отбор
Dianabad United - TSUNAMI
Младежите - Мъжкарите
Лютеница - Шаманите
IKONITE - BAM BAM Vision
Cosa Nostra - Carnivora

44 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Лютеница
Баливура - The Green Devils
Supernova - Supernova
Юнгите - Младите надежди
Royal Аthletics - ФК Греда
Белия балет - Бохем свалячите
МитичниО - Палермо
БКП - ЛХ7
ФК Пустиняци - Wyscout
Форфар атлетик - Сър Стенли Ройс
Bako Football Union - Dianabad United
Нашият отбор - 2=1?
TSUNAMI - Младежите
Мъжкарите - IKONITE
Шаманите - Carnivora
BAM BAM Vision - Cosa Nostra

45 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Carnivora - Cosa Nostra
Баливура - Баливура
Младите надежди - Supernova
ФК Греда - The Green Devils
Бохем свалячите - Юнгите
Палермо - Royal Аthletics
ЛХ7 - Белия балет
Wyscout - МитичниО
Сър Стенли Ройс - БКП
Dianabad United - ФК Пустиняци
2=1? - Форфар атлетик
Младежите - Bako Football Union
Лютеница - Нашият отбор
IKONITE - TSUNAMI
BAM BAM Vision - Мъжкарите
Cosa Nostra - Шаманите

46 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Шаманите
Баливура - ФК Греда
Supernova - Бохем свалячите
The Green Devils - Палермо
Юнгите - ЛХ7
Royal Аthletics - Wyscout
Белия балет - Сър Стенли Ройс
МитичниО - Dianabad United
БКП - 2=1?
ФК Пустиняци - Младежите
Форфар атлетик - Лютеница
Bako Football Union - IKONITE
Нашият отбор - Carnivora
TSUNAMI - BAM BAM Vision
Мъжкарите - Cosa Nostra
Младите надежди - Младите надежди

47 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Cosa Nostra
Палермо - Баливура
ЛХ7 - Supernova
Wyscout - The Green Devils
Сър Стенли Ройс - Юнгите
Dianabad United - Royal Аthletics
2=1? - Белия балет
Младежите - МитичниО
Лютеница - БКП
IKONITE - ФК Пустиняци
Carnivora - Форфар атлетик
BAM BAM Vision - Bako Football Union
Шаманите - Нашият отбор
Мъжкарите - TSUNAMI
Младите надежди - Бохем свалячите
ФК Греда - ФК Греда

48 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Нашият отбор
Баливура - Wyscout
Supernova - Сър Стенли Ройс
The Green Devils - Dianabad United
Юнгите - 2=1?
Royal Аthletics - Младежите
Белия балет - Лютеница
МитичниО - IKONITE
БКП - Carnivora
ФК Пустиняци - BAM BAM Vision
Форфар атлетик - Шаманите
Bako Football Union - Мъжкарите
TSUNAMI - Cosa Nostra
ЛХ7 - Младите надежди
Палермо - ФК Греда
Бохем свалячите - Бохем свалячите

49 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Форфар атлетик - Cosa Nostra
Dianabad United - Баливура
2=1? - Supernova
Младежите - The Green Devils
Лютеница - Юнгите
IKONITE - Royal Аthletics
Carnivora - Белия балет
BAM BAM Vision - МитичниО
Шаманите - БКП
Мъжкарите - ФК Пустиняци
TSUNAMI - Bako Football Union
Cosa Nostra - Нашият отбор
Младите надежди - Сър Стенли Ройс
ФК Греда - Wyscout
Бохем свалячите - ЛХ7
Палермо - Палермо

50 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - БКП
Баливура - Младежите
Supernova - Лютеница
The Green Devils - IKONITE
Юнгите - Carnivora
Royal Аthletics - BAM BAM Vision
Белия балет - Шаманите
МитичниО - Мъжкарите
ФК Пустиняци - TSUNAMI
Форфар атлетик - Нашият отбор
Bako Football Union - Cosa Nostra
2=1? - Младите надежди
Dianabad United - ФК Греда
Сър Стенли Ройс - Бохем свалячите
Wyscout - Палермо
ЛХ7 - ЛХ7

51 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Белия балет - Cosa Nostra
IKONITE - Баливура
Carnivora - Supernova
BAM BAM Vision - The Green Devils
Шаманите - Юнгите
Мъжкарите - Royal Аthletics
TSUNAMI - МитичниО
Нашият отбор - БКП
Bako Football Union - ФК Пустиняци
Cosa Nostra - Форфар атлетик
Младите надежди - Лютеница
ФК Греда - Младежите
Бохем свалячите - 2=1?
Палермо - Dianabad United
ЛХ7 - Сър Стенли Ройс
Wyscout - Wyscout

52 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Юнгите
Баливура - BAM BAM Vision
Supernova - Шаманите
The Green Devils - Мъжкарите
Royal Аthletics - TSUNAMI
Белия балет - Нашият отбор
МитичниО - Bako Football Union
БКП - Форфар атлетик
ФК Пустиняци - Cosa Nostra
Carnivora - Младите надежди
IKONITE - ФК Греда
Лютеница - Бохем свалячите
Младежите - Палермо
2=1? - ЛХ7
Dianabad United - Wyscout
Сър Стенли Ройс - Сър Стенли Ройс

53 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Supernova - Cosa Nostra
Мъжкарите - Баливура
TSUNAMI - The Green Devils
Нашият отбор - Юнгите
Bako Football Union - Royal Аthletics
Форфар атлетик - Белия балет
ФК Пустиняци - МитичниО
Cosa Nostra - БКП
Младите надежди - Шаманите
ФК Греда - BAM BAM Vision
Бохем свалячите - Carnivora
Палермо - IKONITE
ЛХ7 - Лютеница
Wyscout - Младежите
Сър Стенли Ройс - 2=1?
Dianabad United - Dianabad United

54 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Младите надежди
Баливура - TSUNAMI
Supernova - Нашият отбор
The Green Devils - Bako Football Union
Юнгите - Форфар атлетик
Royal Аthletics - ФК Пустиняци
Белия балет - БКП
МитичниО - Cosa Nostra
Мъжкарите - ФК Греда
Шаманите - Бохем свалячите
BAM BAM Vision - Палермо
Carnivora - ЛХ7
IKONITE - Wyscout
Лютеница - Сър Стенли Ройс
Младежите - Dianabad United
2=1? - 2=1?

55 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Бохем свалячите - Cosa Nostra
Bako Football Union - Баливура
Форфар атлетик - Supernova
ФК Пустиняци - The Green Devils
БКП - Юнгите
МитичниО - Royal Аthletics
Cosa Nostra - Белия балет
Младите надежди - Нашият отбор
ФК Греда - TSUNAMI
Палермо - Мъжкарите
ЛХ7 - Шаманите
Wyscout - BAM BAM Vision
Сър Стенли Ройс - Carnivora
Dianabad United - IKONITE
2=1? - Лютеница
Младежите - Младежите

56 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - ЛХ7
Баливура - ФК Пустиняци
Supernova - БКП
The Green Devils - МитичниО
Юнгите - Белия балет
Royal Аthletics - Cosa Nostra
Форфар атлетик - Младите надежди
Bako Football Union - ФК Греда
Нашият отбор - Бохем свалячите
TSUNAMI - Палермо
Мъжкарите - Wyscout
Шаманите - Сър Стенли Ройс
BAM BAM Vision - Dianabad United
Carnivora - 2=1?
IKONITE - Младежите
Лютеница - Лютеница

57 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Сър Стенли Ройс - Cosa Nostra
МитичниО - Баливура
Белия балет - Supernova
Royal Аthletics - The Green Devils
Cosa Nostra - Юнгите
Младите надежди - БКП
ФК Греда - ФК Пустиняци
Бохем свалячите - Форфар атлетик
Палермо - Bako Football Union
ЛХ7 - Нашият отбор
Wyscout - TSUNAMI
Dianabad United - Мъжкарите
2=1? - Шаманите
Младежите - BAM BAM Vision
Лютеница - Carnivora
IKONITE - IKONITE

58 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - 2=1?
Баливура - Royal Аthletics
Supernova - Юнгите
The Green Devils - Cosa Nostra
Белия балет - Младите надежди
МитичниО - ФК Греда
БКП - Бохем свалячите
ФК Пустиняци - Палермо
Форфар атлетик - ЛХ7
Bako Football Union - Wyscout
Нашият отбор - Сър Стенли Ройс
TSUNAMI - Dianabad United
Мъжкарите - Младежите
Шаманите - Лютеница
BAM BAM Vision - IKONITE
Carnivora - Carnivora

59 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Лютеница - Cosa Nostra
The Green Devils - Баливура
Cosa Nostra - Supernova
Младите надежди - Юнгите
ФК Греда - Royal Аthletics
Бохем свалячите - Белия балет
Палермо - МитичниО
ЛХ7 - БКП
Wyscout - ФК Пустиняци
Сър Стенли Ройс - Форфар атлетик
Dianabad United - Bako Football Union
2=1? - Нашият отбор
Младежите - TSUNAMI
IKONITE - Мъжкарите
Carnivora - Шаманите
BAM BAM Vision - BAM BAM Vision

60 Кръг

Дата Събитие Резултат Детайли
Cosa Nostra - Carnivora
Баливура - Cosa Nostra
Supernova - Младите надежди
The Green Devils - ФК Греда
Юнгите - Бохем свалячите
Royal Аthletics - Палермо
Белия балет - ЛХ7
МитичниО - Wyscout
БКП - Сър Стенли Ройс
ФК Пустиняци - Dianabad United
Форфар атлетик - 2=1?
Bako Football Union - Младежите
Нашият отбор - Лютеница
TSUNAMI - IKONITE
Мъжкарите - BAM BAM Vision
Шаманите - Шаманите